REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www.victoriashoes.pl.

Sprzedającym jest P.W. „EURONORMA” Andrzej Imielski dostępny pod adresem 42-200 Częstochowa przy ul. Olsztyńskiej  , prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP. 9490077628, Regon: 151530749

zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@victoriashoes.pl

§ 1Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną RegulaminJest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym przypadku nie ukończenia przez tę osobę 18.roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z  Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotycz y Umowa Sprzedaży.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,  zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 8. Sklep Internetowy  pegazimielski  (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.victoriashoes.pl  ,za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 9. Strona –Usługodawca i Klient.
 10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona  www znajdująca się poda dresem  www.victoriashoes.pl
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy victoriashoes.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie victoriashoes.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 3 Składanie zamówień

1.    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych victoriashoes.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3.    Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe 7 dni w tygodniu do godziny 20.00 .

4.    Zamówienia składane przez telefon oraz drogą e-mailową są traktowane jako zamówienia indywidualne bez prawa zwrotu lecz z prawem do reklamacji.

5.    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail oraz wypełni przesłany formularz pomiaru stóp (producent nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane pomiary przez kupującego, tym samym buty wykonane na bazie tych pomiarów nie podlegają zwrotowi , wszelkie poprawki mogą być wykonane tylko i wyłącznie na koszt kupującego)

6.    Obuwie oferowane w naszym sklepie internetowym jest produkowane po złożeniu zamówienia przez klienta, dlatego przy zamówieniu jest możliwość zmiany koloru danego wzoru do potrzeb odbiorcy. Zmiany można uzgodnić drogą email sklep@victoriashoes.pl. Wszystkie przez nas oferowane modele są dostępne w ofercie stałej. 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków zakupu indywidualnego.

Wszystkie buty są dopasowywane do pomiarów podanych przez klienta i są traktowane jako zamówienia indywidualne. W zakres takiej usługi wchodzi:

MODEL na zdjęciu produkowany jest pod indywidualne zamówienie.

Masz wpływ na prawie każdy element końcowego wyglądu butów!!
Masz możliwość zmiany koloru i rodzaju skóry.
Zmiany rodzaju i wysokości obcasów .

Dopasowania rozmiaru o 1/2 1/3,1/4 numeru.

 • do wysokiego podbicia
 • do obwodów w haluksach
 • do obwodów łydki
 • zwiększyć, obniżyć wysokość cholewy

Wszelkie inne zmiany w ramach uzgodnienia !!!!

W przypadku naniesionych zmian zgodnie z ustaleniem klienta buty nie podlegają zwrotowi i wynika to z przepisu Ustawa z dnia 30.05.2014 r. Dziennik Ustaw z dnia 24.06.2014 r. " O prawach konsumenta " , w szczególności rozdział 4, art.38 , punkt 3 ,  który określa, że "Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb"

7.    W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli Kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od wykonania złożonego przez Kupującego zamówienia w przypadku gdy podane pomiary przez Kupującego są trudne do dopasowania w zamówionym modelu.

8.    W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9.    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10.    Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

11.    Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem dokonania zamówienia.

12.    Zamówienia realizowane na prośbę klienta w trybie przyspieszonym (poniżej 7 dni roboczych) nie podlegają zwrotowi. 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1.    Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.  Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.    Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3.    Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”

4.    Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. 

§ 5 Płatności

1.    Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2.    Płatność za zamówiony towar  za pobraniem (przy odbiorze towaru).

3.    W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1.    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajów UE.

2.    Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy)są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Procedura reklamacji

1.    Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski.

2.    W przypadku gdy gwarancji udziela producent właściciel sklepu internetowego, produkt reklamowany należy odesłać po uprzednim skontaktowaniu się drogą e-mailową z obsługą sklepu internetowego victoriashoes.pl i uzgodnieniu formalności dotyczących odesłania obuwia na adres właściciela sklepu internetowego. Buty odesłane w ramach reklamacji bez uzgodnienia z obsługą sklepu victoriashoes.pl nie będą przyjmowane.

3.    Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

4.    W przypadku nie zgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu victoriashoes.pl po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu ze sprzedającym (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 30.05.2014 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów.

5.    Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.    Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Wszystkie dane klientów wykorzystywane są wyłącznie do obsługi i realizacji złożonych zamówień.

2.    Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Dane są przekazywane dobrowolnie. Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim. W dowolnym momencie klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także do ich usunięcia z bazy sklepu.

3.    Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.    Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.    Data opublikowania regulaminu 10.10.2014r.