§ Procedura reklamacji

1.    Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski.

2.    W przypadku gdy gwarancji udziela producent właściciel sklepu internetowego, produkt reklamowany należy odesłać po uprzednim skontaktowaniu się drogą e-mailową z obsługą sklepu internetowego victoriashoes.pl i uzgodnieniu formalności dotyczących odesłania obuwia na adres właściciela sklepu internetowego. Buty odesłane w ramach reklamacji bez uzgodnienia z obsługą sklepu victoriashoes.pl nie będą przyjmowane.

3.    Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

4.    W przypadku nie zgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu victoriashoes.pl po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu ze sprzedającym (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 30.05.2014 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów.

5.    Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.